ΠΟΙΟΤΗΤΑ

WE CARE ABOUT QUALITY

Υψηλές αρχές υγιεινής & βιοπροστασίας!

Καθαριότητα και τήρηση καλής κατάστασης στους εξωτερικούς χώρους της μονάδας.
Διαχωρισμός σταδίων παραγωγής έτσι ώστε να μην επιμολύνεται το προϊόν από το ένα στάδιο στο άλλο.
Απομόνωση του χώρου παραγωγής από τον εξωτερικό χώρο.
Σωστός και επαρκής αερισμός του χώρου παραγωγής
Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για την αποφυγή μόλυνσης από αυτά.
Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καθαριότητος και απολύμανσης του χώρου και του εξοπλισμού

YΨΗΛΕΣ ΑΡΧΈΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ.

Διαθέτει εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο με κωδικό EL-81, το οποίο στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις μας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, για το οποίο η διοίκηση της εταιρείας έχει θεσμοθετήσει πολιτική ασφάλειας τροφίμων, μέσω της οποίας δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.

IΔΙΌΚΤΗΤΟΣ ΜΎΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΏΝ.

Διαθέτει εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο με κωδικό EL-81, το οποίο στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις μας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, για το οποίο η διοίκηση της εταιρείας έχει θεσμοθετήσει πολιτική ασφάλειας τροφίμων, μέσω της οποίας δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.

KotaPodilato
cracked eggs

ΑΥΓΑ ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥ

η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει!

cracked eggs

ΑΥΓΑ ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥ

η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει!