Προφιλ

ΑΦΟΙ Θ. ΛΑΒΙΔΑ

Για τρεις γενιές η οικογένεια ΛΑΒΙΔΑ από την Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης ασχολείται με τον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης αυγών.

profile2

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ Θ. ΛΑΒΙΔΑ ΟΕ επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα του χονδρεμπορίου διαθέτοντας τα αυγά της μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1958 από το Θεόδωρο ΛΑΒΙΔΑ με έδρα την Νεοχωρούδα Θεσ/νίκης, περιοχή «καψούρα». Μεγαλωμένος στην ύπαιθρο ο ιδρυτής της εταιρείας έστησε μια μονάδα παραγωγής αυγών και δειλά δειλά ξεκίνησε την διάθεσή τους στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Λίγα χρόνια αργότερα η επιχείρηση πέρασε στα χέρια των τριών γιών Αλεξάνδρου, Αθανασίου και Βασιλείου και οι εγκαταστάσεις της μεταφέρθηκαν στη θέση «Βάλτος» της Νεοχωρούδας.

Τον Απρίλιο του 2003 τα εγγόνια του πρωτοιδρυτή, η τρίτη γενιά, Θεόδωρος, Θεόδωρος και Μαρία συστήσανε την ομόρρυθμη εταιρεία ΑΦΟΙ Θ. ΛΑΒΙΔΑ η οποία έχει αναδειχθεί ως μια από τις κορυφαίες στον χώρο της.
Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες εγκαταστάσεις που διέπονται από υψηλές αρχές υγιεινής και βιοπροστασίας.

Διαθέτει εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο με κωδικό EL-81, το οποίο στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις μας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, για το οποίο η διοίκηση της εταιρείας έχει θεσμοθετήσει πολιτική ασφάλειας τροφίμων, μέσω της οποίας δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.

Από την αρχική της λειτουργία η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητο Μύλο Ζωοτροφών μέσα από τον οποίο στοχεύει τον έλεγχο της ποιότητας των ζωοτροφών που παράγει για τις καθημερινές ανάγκες σίτισης των ορνίθων. Η βάση των ζωοτροφών της είναι κατά κύριο λόγο ελληνικά δημητριακά (σιτάρι , καλαμπόκι). Η ανωτέρω εταιρεία προμηθεύεται της ωοτόκες όρνιθες σε ηλικία 105 ημερών από Ελληνικά Εκκολαπτήρια.