Γίνε Συνεργάτης

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ Θ. ΛΑΒΙΔΑ ΟΕ επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα του χονδρεμπορίου διαθέτοντας τα αυγά της μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Στις σύγχρονες – ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας οι οποίες βρίσκονται στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης φροντίζουμε να δημιουργούμε τις καλύτερες συνθήκες ώστε να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν, εφαρμόζοντας υψηλές αρχές υγιεινής και βιοπροστασίας.

Διαθέτουμε εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο και δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, ώστε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ποιότητα.